Чланци

Firma B2 Link implementirala novi telefonski servis u NLB banci Banjaluka

NLB Banka je uspješno završila migraciju tradicionalnog telefonskog ISDN PRI/BRI servisa zamjenivši ga modernijim rješenjem, SIP trunk servisom u redundantnoj topologiji.

Radi se o prvoj implemetaciji redundantne SIP trunk veze u telekomunikacionim mrežama u BIH, koja je uspješno realizovana zahvaljujuci stručnim timovima: NLB Banke, MTEL-a i B2LINK-a.

Na ovaj način NLB Banka je postala prva banka u BIH koja je funkcionalno implementirala sve telefonske servise u potpunoj redundantnosti, kako na lokaciji primarnog data centra tako i na DR (Disaster Recovery) lokaciji.

Izbjegnut je rizik od prekida komunikacije usljed prestanka rada bilo kojeg mrežnog elementa, a značajno je povećana sigurnost telefonskog sistema.

Jedinstvena prednost ovog servisa je da MTEL-ov IMS bira odlaznu DID routu prema linku sa kojeg je došao zahtjev za SIP registraciju. U slučaju prekida rada primarnog IP PBX SIP trunka automatski se kreira nova SIP registracija sa sekundarnog  IP PBX, tako da MTEL IMS automatski rutira saobraćaj po novoj sekundarnoj DID routi.

Implementacijom SIP trunka NLB Banci je ostavljena mogućnost da efikasno dimenzioniše potreban broj trunk linija, da na taj način optimizuje mjesečne troškove prema stvarnim potrebama,  a ujedno  ostvaren je i preduslov za implementaciju novih servisa.

Proces prelaska sa primarnog na redundantni SIP trunk (failover) je potpuno neprimjetan za učesnike u govornoj komunikaciji, a sve postojeće telefonske veze ostaju aktivne i nakon prelaska na sekundarni link.

Radi se o servisu visoke dostupnosti telefonskih usluga, koju je za ovu priliku razvio stručni tim kompanije MTEL.

Rješenje je bazirano na Cisco System voice technologiji, čiji je ovlašćeni i sertifikovani system integrator kompanija B2LINK Banja Luka.