Entries by B2 Link

Firma B2 Link implementirala novi telefonski servis u NLB banci Banjaluka

NLB Banka je uspješno završila migraciju tradicionalnog telefonskog ISDN PRI/BRI servisa zamjenivši ga modernijim rješenjem, SIP trunk servisom u redundantnoj topologiji. Radi se o prvoj implemetaciji redundantne SIP trunk veze u telekomunikacionim mrežama u BIH, koja je uspješno realizovana zahvaljujuci stručnim timovima: NLB Banke, MTEL-a i B2LINK-a. Na ovaj način NLB Banka je postala prva […]