Entries by B2 Link

Sigurni Internet – za poslovne korisnike

Siguran internet bez malwera, virusa, sumnjivog sadržaja, phishing pokušaja… Naše rješenje može zaštititi vaš računar/laptop na bilo kojoj lokaciji: posao, kuća, cafee,… Servis je namjenjem poslovnim korisnicima koji žele zaštititi poslovne računare/aplikacije, omogućiti kontinuitet poslovanja i povećati efikasnost zaposlenih. Na dnevnom nivou “odbranimo“ IT infrastrukturu naših korisnika od sljedećih Internet pretnji: 1.300 Malware 8.400 Cryptominiga/Ransomware […]

Firma B2 Link implementirala novi telefonski servis u NLB banci Banjaluka

NLB Banka je uspješno završila migraciju tradicionalnog telefonskog ISDN PRI/BRI servisa zamjenivši ga modernijim rješenjem, SIP trunk servisom u redundantnoj topologiji. Radi se o prvoj implemetaciji redundantne SIP trunk veze u telekomunikacionim mrežama u BIH, koja je uspješno realizovana zahvaljujuci stručnim timovima: NLB Banke, MTEL-a i B2LINK-a. Na ovaj način NLB Banka je postala prva […]