Contact form

Contact us

Name: “B2 LINK” telekomunikacioni inženjering d.o.o.

Address: Pave Radana 40, 78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Telephon: +387 51 491 141
Fax: +387 51 491 141
E-mail: office @b2-link.com
Web: www.b2-link.com

Tax code/VAT: 402978800004
Identification number: 11049354
Bank account: 5620998075331004 NLB Bank Banja Luka

© Copyright 1996-2020 B2 Link | Sva prava pridržana B2 Link | Svi članci, trgovački nazivi, robni i uslužni žigovi ovdje su u vlasništvu njihovih vlasnika. - B2link Theme by OgnjenK